Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Jesenný týždeň čistoty - 8.10.2022 - 16.10.2022

tyzden cistoty

Jesenný týždeň čistoty
8.10.2022 - 16.10.2022

Jesenný týždeň čistoty 
8.10.2022 - 16.10.2022

Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
- zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský bioodpad, použité jedlé oleje – vo dvore Obecného úradu a nájomných bytov /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín . Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

tyzden cistoty

Dátum vloženia: 3. 10. 2022 10:50
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 10. 2022 10:54
Autor: Správca webmaster