Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Jesenný týždeň čistoty - 5-13.10.2019

Jesenný týždeň čistoty
5.10.2019 – 13.10.2019
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
-zelený odpad – kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu, 5.10.2019 od 8:00 hod. do 14:00 hodiny. Staevebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

Dátum vloženia: 1. 10. 2019 9:41
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 10. 2019 14:02
Autor: Správca webmaster