Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Iža z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 9. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť