Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Iža z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 9. 1. 2015

Dátum zvesenia: 11. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť