Navigácia

Obsah

Späť

VZN č.5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 16. 12. 2015

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť