Navigácia

Obsah

Späť

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža

Vyvesené: 29. 3. 2016

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť