Navigácia

Obsah

Späť

VZN č.1/2012 o zmene VZN Obce Iža č. 2/2009 o poskyt. sociálnych služieb, o spôsobe a výška úhrad za sociálne služby na území obce Iža - NÁVRH

Vyvesené: 6. 6. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť