Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v obci Iža - Návrh

Vyvesené: 23. 11. 2012

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť