Navigácia

Obsah

Späť

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania - žiadosť o zmenu intergovaného povolenia pre skládku REKO - Slovenská inšpekcia životného prostredia

Vyvesené: 8. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť