Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie ponúk v zmysle §99 zákona č.25/2006 Z.z. - podprahová zákazka - "Bytový dom - nižší štandard - 8 b.j.

Vyvesené: 24. 1. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť