Navigácia

Obsah

Späť

Výzva - daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady

Vyvesené: 22. 1. 2016

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť