Navigácia

Obsah

Späť

Vyjadrenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie/ Centrum obce Iža- rekonštrukcia kultúrneho domu - zmena projektu - vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Vyvesené: 28. 9. 2018

Dátum zvesenia: 14. 10. 2018

Späť