Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Komárne

Vyvesené: 17. 4. 2019

Dátum zvesenia: 31. 5. 2019

Späť