Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - "Rozšírenie verejného osvetlenia Ulica Ďatelinová v Iži"

Vyvesené: 30. 12. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť