Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - umiestnenie stavby "Optické pripojenie Chotín - Marcelová"

Vyvesené: 27. 3. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť