Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavba "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul.Priateľstva v Komárne"

Vyvesené: 14. 3. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť