Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a upustenie od ústneho pojednávania - výstavba RD

Vyvesené: 10. 6. 2015

Dátum zvesenia: 5. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť