Navigácia

Obsah

Späť

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce 10.11.2018

Miestna volebná komisia v Iži, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Zápisnica o výsledku volieb v obci Iža vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Vyvesené: 11. 11. 2018

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Späť