Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov - A Szlovák Nemzeti Tanács elnökének határozata a megyei választások II. fordulójáról

Vyvesené: 14. 11. 2013

Dátum zvesenia: 19. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť