Navigácia

Obsah

Späť

Rozdelenie plochy na vylepovanie plagátov v zmysle článku 3, ods.1 VZN č.1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža pre vedenie volebnej kampane pre voľby do EP v 2019

Vyvesené: 12. 3. 2019

Dátum zvesenia: 31. 5. 2019

Späť