Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 33. riadne zasadnutie OZ v Iži - v stredu, dňa 29.6.2022 o 17:00 hod.

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 31. 7. 2022

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť