Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie zámeru prenájmu pozemku obce Iža - parc.č.555/7 a 557/1 z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Vyvesené: 5. 5. 2017

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť