Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie zámeru prenájmu parcely č. CKN 438/4 priamym prenájmom

Vyvesené: 5. 6. 2018

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť