Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža priamym prenájmom

Vyvesené: 31. 5. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť