Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža obchodnou verejnou súťažou - Mobilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov

Vyvesené: 16. 5. 2013

Dátum zvesenia: 15. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť