Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža obchodnou verejnou súťažou - Mobilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov

Vyvesené: 16. 5. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť