Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža obchodnou verejnou súťažou - miestnosti v Zdravotnom stredisku Iža

Vyvesené: 4. 6. 2013

Dátum zvesenia: 25. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť