Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 160/2019

Oznámenie zámeru predaja pozemku obce Iža parc.č. EKN 694

Vyvesené: 14. 2. 2019

Dátum zvesenia: 18. 3. 2019

Späť