Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 340/2022

Oznámenie zámeru obce Iža prenajať svoj majetok

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 26. 6. 2022

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť