Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 320/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 2022/2784

Oznámenie zámeru obce Iža prenajať svoj majetok

Vyvesené: 30. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 6. 2022

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť