Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Bokrošské slanisko - OÚ Nitra, odb. st. o ŽO

Vyvesené: 21. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť