Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie SPP o zmene doteraz známeho zápachu zemného plynu v dôsledku prechodu na nový odorant zemného plynu --- A Szlovák Gázművek közleménye a földgáz új adalékanyag használata miatti eddig ismert szagának változásáról

Vyvesené: 4. 8. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť