Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania v veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej NKP archeologického náleziska Iža - Leányvár

Vyvesené: 23. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť