Navigácia

Obsah

Späť

OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Iža

Vyvesené: 5. 5. 2014

Dátum zvesenia: 25. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť