Navigácia

Obsah

Späť

OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Iža

Vyvesené: 10. 1. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť