Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

Vyvesené: 31. 7. 2015

Dátum zvesenia: 5. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť