Navigácia

Obsah

Späť

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne

Vyvesené: 13. 9. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť