Navigácia

Obsah

Späť

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne

Vyvesené: 10. 4. 2017

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť