Navigácia

Obsah

Späť

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne

Vyvesené: 17. 5. 2016

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť