Navigácia

Obsah

Späť

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne

Vyvesené: 19. 8. 2015

Dátum zvesenia: 6. 3. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť