Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Vyvesené: 29. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť