Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN - o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Vyvesené: 11. 1. 2019

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Späť