Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža

Vyvesené: 13. 1. 2018

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť