Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpadynn

Vyvesené: 31. 5. 2012

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť