Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku

Vyvesené: 29. 10. 2016

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť