Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku

Vyvesené: 20. 11. 2015

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť