Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č.3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok

Vyvesené: 10. 4. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť