Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č.3/2011o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

Vyvesené: 26. 10. 2011

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť