Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č.2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža

Vyvesené: 8. 2. 2019

Dátum zvesenia: 24. 2. 2019

Späť