Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č.2/2011o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža

Vyvesené: 12. 5. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť