Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č.1/2011o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža

Vyvesené: 11. 3. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť