Navigácia

Obsah

Späť

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

Vyvesené: 24. 11. 2017

Dátum zvesenia: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť